Úmrtí ve zdravotnickém, sociálním zařízení či na jiném místě mimo domov

I. O úmrtí Vás bude informovat personál daného zařízení či jiné pověřené osoby.

II. V případě, že není k dispozici chladící zařízení, je zesnulý převezen do chladícího zařízení pohřební službou, avšak to pro Vás není v žádném případě zavazující. Samotný výběr pohřební služby, která bude zajišťovat kompletní pohřeb a náležitosti s ním spojené, je výhradně na Vás.

III. V případě zájmu o naší pohřební službu nás můžete kdykoliv kontaktovat telefonicky nebo navštivte jakoukoliv z našich poboček (Pelhřimov, Pacov).

IV. Oděv, který jste vybrali pro zesnulou/zesnulého, předejte při objednávání pohřbu. Není již nutná osobní návštěva patologie či zdravotnického zařízení.